30. 09. 2006

Domů
plynařská práce
odkazy
služby
Revize, opravy
Váš názor
plyn

 

Plynařské práce

- montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení (NTL, STL a VTL) z mědi (lisování i pájení), oceli a polyethylenu

- revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení bez omezení druhu plynu, tlaku a použitých materiálů

- plynové kotelny do i nad 50 kW

- průmyslové plynovody

- montáž domovních přípojek

- přeložky plynovodů

- dodávka a montáž plynových spotřebičů

- rekonstrukce regulačních skříní

- dodávka a montáž tlakových nádob na propan včetně všech rozvodů


 

Instalatérské a topenářské práce

- solární systémy (Buderus, Reflex, Sonnenkraft, Viessmann)

- tepelná čerpadla

- rozvody TUV a SV

- podlahové (Comap, Rehau, Gabotherm), stěnové (Buderus, Korado, Jaga), teplovzdušné (Robur) a sálavé (Radi-heat) vytápění

Revize, opravy a montáže vyhrazených plynových zařízení

Revize a kontroly vyhrazených plynových zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.

§ 6 - Výchozí revize - při uvádění plyn. zařízení do provozu.
§ 3 - Kontrola zařízení - termín provádění - min. 1x za rok.
§ 7 - Provozní revize - termín provádění - min. 1x za 3 roky.


Plynové sporáky
Montáže a připojení spotřebičů, promazání ovl. kohoutů, seřízení, opravy pojistek plamene.


Plynové ohřívače vody
Roční prohlídky, čištění hořáků, zapalovacích hořáčků, odstranění případných závad, seřízení.


Plynová topidla
Roční prohlídky, čištění hořáků, zapalovacích hořáčků, odstranění případných závad, seřízení.


Plynové kotle
Roční prohlídky (Viadrus, Protherm, Destila, Gasex...). Roční prohlídka zahrnuje vyčištění kotlového tělesa, hořáku, zapalovacího hořáčku, kompletní seřízení spotřebiče, kontrolu těsnosti plynových spojů, odstranění případných závad.


Provedením roční prohlídky se snižuje riziko poruch a úniku plynu. Vyčištění kotle znamená zvýšení jeho výkonu a snížení nákladů na vytápění. Výrobci doporučují provádět prohlídky každý rok.V rámci pohotovostní služby a mimo pracovní dobu po dohodě se zákazníkem.


Kontakt
Telefon: 603 47 40 40   ,  603 483 546


Důležité informace
Za bezpečný provoz plynových spotřebičů zodpovídá jejich uživatel.

Dbejte, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů. Pravidelný servis přispívá k bezpečnosti a úsporné spotřebě energie.

Používejte každý plynový spotřebič jen k tomu účelu, k němuž je určen. Je např. velmi nebezpečné používat plynový sporák nebo pečicí troubu k přitápění místnosti !

Každé spalování potřebuje vzduch. Dbejte na dostatečný přívod vzduchu. Dbejte vždy na řádné větrání prostoru, kde je používán spotřebič, jehož spaliny unikají do ovzduší (např. plynový sporák).

Víte, že i sebemenším neodborným zásahem do spotřebiče automaticky ztrácíte záruku?

Pamatujte vždy na to, že zemní plyn může vytvářet se vzduchem výbušnou směs, která se snadno vznítí iniciací otevřeným ohněm, elektrickou jiskrou, intenzívním třením nebo i od silně rozpálených ploch. Dodržujte pokyny pro obsluhu a údržbu plynových spotřebičů.

Víte, že při případné nehodě způsobené plynovým spotřebičem (požár, výbuch) a zjištění, že bylo se spotřebičem kdykoli předtím neodborně manipulováno, nebude s největší pravděpodobností nehoda uznána pojišťovnou a veškeré náklady budete hradit sami?

Dbejte na to, aby na plynových spotřebičích a plynovodech pracovaly jen odborné firmy s oprávněním pro tyto práce.
 

Domů | plynařská práce | odkazy | služby | Revize, opravy | Váš názor | plyn

Tento server byl naposledy aktualizován dne 28. 09. 2006