30. 09. 2006

Domů
plynařská práce
odkazy
služby
Revize, opravy
Váš názor
plyn

 

Revize, opravy a montáže vyhrazených plynových zařízení

 

bullet§ 6 - Výchozí revize - při uvádění plyn. zařízení do provozu.
bullet§ 3 - Kontrola zařízení - termín provádění - min. 1x za rok.
bullet§ 7 - Provozní revize - termín provádění - min. 1x za 3 roky.

 

Plynové sporáky

Montáže a připojení spotřebičů, promazání ovl. kohoutů, seřízení, opravy pojistek plamene.
 

Plynové ohřívače vody

Roční prohlídky, čištění hořáků, zapalovacích hořáčků, odstranění případných závad, seřízení.
 

Plynová topidla

Roční prohlídky, čištění hořáků, zapalovacích hořáčků, odstranění případných závad, seřízení.

Plynové kotle

Roční prohlídky (Viadrus, Protherm, Destila, Mora,Junkers,Gasex...). Roční prohlídka zahrnuje vyčištění kotlového tělesa, hořáku, zapalovacího hořáčku, kompletní seřízení spotřebiče, kontrolu těsnosti plynových spojů, odstranění případných závad.


Provedením roční prohlídky se snižuje riziko poruch a úniku plynu. Vyčištění kotle znamená zvýšení jeho výkonu a snížení nákladů na vytápění. Výrobci doporučují provádět prohlídky každý rok.
 

V rámci pohotovostní služby a mimo pracovní dobu po dohodě se zákazníkem.

 

    Mobil: 603 47 40 40 ,  603 483 546

Důležité informace

Za bezpečný provoz plynových spotřebičů zodpovídá jejich uživatel.

Dbejte, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů. Pravidelný servis přispívá k bezpečnosti a úsporné spotřebě energie.

Používejte každý plynový spotřebič jen k tomu účelu, k němuž je určen. Je např. velmi nebezpečné používat plynový sporák nebo pečicí troubu k přitápění místnosti !

Každé spalování potřebuje vzduch. Dbejte na dostatečný přívod vzduchu. Dbejte vždy na řádné větrání prostoru, kde je používán spotřebič, jehož spaliny unikají do ovzduší (např. plynový sporák).

Víte, že i sebemenším neodborným zásahem do spotřebiče automaticky ztrácíte záruku?

Pamatujte vždy na to, že zemní plyn může vytvářet se vzduchem výbušnou směs, která se snadno vznítí iniciací otevřeným ohněm, elektrickou jiskrou, intenzívním třením nebo i od silně rozpálených ploch. Dodržujte pokyny pro obsluhu a údržbu plynových spotřebičů.

Víte, že při případné nehodě způsobené plynovým spotřebičem (požár, výbuch) a zjištění, že bylo se spotřebičem kdykoli předtím neodborně manipulováno, nebude s největší pravděpodobností nehoda uznána pojišťovnou a veškeré náklady budete hradit sami?

Dbejte na to, aby na plynových spotřebičích a plynovodech pracovaly jen odborné firmy s oprávněním pro tyto práce.
 

Domů | plynařská práce | odkazy | služby | Revize, opravy | Váš názor | plyn

Tento server byl naposledy aktualizován dne 28. 09. 2006